x en y: redigeren, corrigeren, suggereren


U hebt een tekst geschreven of vertaald (laten vertalen), en bent niet helemaal tevreden over het
taalgebruik, de stijl, de leesbaarheid, de verstaanbaarheid, de interpunctie,...

U vermoedt dat u
taalfouten over het hoofd hebt gezien.

U twijfelt aan het register: is de tekst wel geschikt voor de
doelgroep?

U hebt geen tijd, energie of zin om aan
stijl en taal te werken, u bent immers vooral bezig (geweest) met de inhoud van uw scriptie, thesis, essay, artikel.

Uw website ziet er goed uit maar u krijgt
opmerkingen over het taalgebruik of de taalfouten.

Uw folder is goed, maar nog niet àf.


Kom er eens mee langs: wij kunnen uw tekst
nalezen op fouten, corrigeren en indien nodig ook redigeren.
We hebben jarenlange ervaring met teksten: scripties, eindwerken, boeken, verhalen, gedichten, folders, websites, gebruiksaanwijzingen en wat dies meer zij.

Op wens maken we de veranderingen
zichtbaar, zodat u alsnog kan kiezen voor de versie die u het meest zegt of ligt.

Wij verbeteren uw teksten: we halen de fouten eruit en maken uw tekst beter leesbaar, beter verstaanbaar, vloeiender, boeiender!


Nog vragen? We horen ze graag!